Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Fakültemiz Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin haftalık danışmanlık takvimi aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir.
Danışman öğretim elemanının gerekli görmesi veya öğrencilerin talep etmesi durumunda danışmanlık
toplantıları “Google meet” uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Öğrencilerimizin toplantı taleplerini danışman öğretim elemanlarının mail adreslerine iletmeleri
gerekmektedir.

Sınıflar Gün Saat Aralığı
1. Sınıf Pazartesi 14:00-15:00
2. Sınıf Salı 14:00-15:00
3. Sınıf Perşembe 13:00-14:00
4. Sınıf Perşembe 13:00-14:00


18 Aralık 2020