Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Yükseköğretim Kalite Kurulundaki (YÖKAK) mevcut öğrenci üyenin görev süresinin dolmuşolması nedeniyle YükseköğretimKalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin5. maddesiuyarınca yeni bir öğrenciüyenin Kurul'a dahil edileceği ilgi yazıylabildirilmiş olup Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Üye Başvuru Çağrısı, YÖKAK internet sayfası ve sosyal medya hesapları ile YÖKAK ÖğrenciKomisyonunun sosyal medya hesaplarındanpaylaşılmıştır.Başvuru için son tarih 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 17:00 olup, başvuruyailişkindetaylara "https://yokak.gov.tr/yuksekogretim-kalite-kurulu-ogrenci-uyesi-basvuru-cagrisi-175"adresinden erişilebilmektedir.

Fakültemiz öğrencilerine önemle duyurulur.


11 Ocak 2021