Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Dicle Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri ve Enformasyon Mühendisi ve Biyoistatistik Anabilim Dalı öğrencisi Abdulhakim KARADENİZ'in "Covid-19'un eğitim üzerindeki etkisi ve zorunlu uzaktan eğitim: Türkiye Örneği" isimli çalışması için bilimsel veri toplama çalışmasını Üniversitemizde uzaktan öğrenim gören öğrencilere uygulama talebi Rektörlüğümüzce uygun görülmüş olup anket linki aşağıda sunulmuştur.

Anket linki: https://forms.gle/H4mQdn2haeWpS2Ju7


15 Ocak 2021