Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

KOORDİNATÖRLÜKLER

Bologna Koordinatörü

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

(Birim Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Özge BALTA (Program Koordinatörü)

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. İncilay YURDAKUL

Mevlana Koordinatörü

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ayça ARSLAN

 

 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLARI

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Özge BALTA

Asil Danışman

2

Arş. Gör. Feyza AYDIN ÇOLAKOĞLU

Yedek Danışman

 

KALİTE KOMİSYONU LİSTESİ

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Prof. Dr. İncilay YURDAKUL

Komisyon Başkanı

2

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Özge BALTA

Üye

5

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖZÇETİN

Üye

6

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ ZAMBAK

Üye

7

Arş. Gör. Melike KALKAN

Üye

8

Dr. Adil KARAMAN (Fakülte Sekreteri)

Üye

 

BİRİM RİSK BELİRLEME GRUBU LİSTESİ

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Prof. Dr. İncilay YURDAKUL

Komisyon Başkanı

2

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Ayça ARSLAN

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi Mahir Serhan TEMİZ

Üye

5

Arş. Gör. Dr. M. Hayri KESİKOĞLU

Üye

6

Arş. Gör. Feyza AYDIN ÇOLAKOĞLU

Üye

7

Arş. Gör. Muhammed Cemil DOĞAN

Üye

 

 

                           YATAY- DİKEY GEÇİŞ İNTİBAK KOMİSYONU

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ

Komisyon Başkanı

2

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Özge BALTA

Üye

3

Arş. Gör. Feyza AYDIN ÇOLAKOĞLU

Üye

4

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ ZAMBAK

Üye

 

 

ÇİFT ANADAL VE YANDAL KOMİSYONU

 

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ

Komisyon Başkanı

2

Arş. Gör. Muhammed Cemil DOĞAN

Üye

3

Arş. Gör. Melike KALKAN

Üye

 

DERS VE SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU

 

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Komisyon Başkanı

2

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ

Üye

3

Arş. Gör. Melike KALKAN

Üye

 

MEZUNİYET KOMİSYONU

 

 

No

Ad-Soyad

Görevi

 

1

Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ

Komisyon Başkanı

 

2

Arş. Gör. Feyza AYDIN ÇOLAKOĞLU

Üye

 

3

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ ZAMBAK

Üye

 

4

Arş. Gör. Muhammed Cemil DOĞAN

Üye

 

 

ERİŞİLEBİLİRLİK KOMİSYONU LİSTESİ

 

No

Ad-Soyad

Görevi

 

1

Dr. Öğretim Üyesi Ayça ARSLAN

Komisyon Başkanı

 

2

Arş. Gör. Feyza AYDIN ÇOLAKOĞLU

Üye

 

3

Arş. Gör. Muhammed Cemil DOĞAN

Üye

 

 
 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONU 

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi M. Özge BALTA

Komisyon Başkanı

2

Dr. Öğr. Üyesi Mahir Serhan TEMİZ

Üye

3

Öğr. Gör. Dr. M. Hayri KESİKOĞLU

Üye

4

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ ZAMBAK

Üye

 

BURS KOMİSYONU 

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖZÇETİN

Komisyon Başkanı

2

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ

Üye

3

Arş. Gör. Feyza AYDIN ÇOLAKOĞLU

Üye

 

          MİMARLIK BÖLÜMÜ

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU 

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖZÇETİN

Komisyon Başkanı

2

Dr. Öğr. Üyesi Ayça ARSLAN

Üye

3

Arş. Gör. Melike KALKAN

Üye

                               

 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

 

No

Ad-Soyad

Görevi

 

1

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Komisyon Başkanı

 

2

Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ

Üye

 

3

Dr. Öğr. Üyesi Mahir Serhan TEMİZ

Üye

 

AKADEMİK BİRİM EĞİTİM KOMİSYONU

 

No

Ad-Soyad

Görevi

 

1

Prof. Dr. İncilay YURDAKUL

Komisyon Başkanı

 

2

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Üye

 

3

Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ

Üye

 

4

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Özge BALTA

Üye

 

5

Dr. Öğr. Üyesi Ayça ARSLAN

Üye

 

6

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖZÇETİN

Üye

 

           

 

 

AKADEMİK BİRİM PROGRAM TASARIM EKİBİ

 

No

Ad-Soyad

Görevi

 

1

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Ekip Başkanı

 

2

Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ

Üye

 

3

Dr. Öğr. Üyesi Ayça ARSLAN

Üye

 

4

Arş. Gör. Melike KALKAN

Üye

 

 

 

 

 

AKADEMİK BİRİM ÖLÇME DEĞERLENDİRME EKİBİ

No

Ad-Soyad

Görevi

 

1

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖZÇETİN

Ekip Başkanı

 

2

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Üye

 

3

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ ZAMBAK

Üye

 

4

Arş. Gör. Muhammed Cemil DOĞAN

Üye

 

 

 

AKADEMİK BİRİM AKADEMİK DANIŞMANLIK VE MEZUN İZLEME BİRİMİ

No

Ad-Soyad

Görevi

 

1

Dr. Öğr. Üyesi Ayça ARSLAN

Birim Başkanı

 

2

Arş. Gör. Feyza AYDIN ÇOLAKOĞLU

Üye

 

3

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ

Üye

 

 

 

AKADEMİK BİRİM PROGRAM AKREDİTASYON EKİBİ

No

Ad-Soyad

Görevi

 

1

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Özge BALTA

Ekip Başkanı

 

2

Dr. Öğr. Üyesi Mahir Serhan TEMİZ

Üye

 

3

Arş. Gör. Feyza AYDIN ÇOLAKOĞLU

Üye

 

 

 

AKADEMİK BİRİM ÇİFT ANADAL, YANDAL VE ORTAK SEÇMELİ DERSLER EKİBİ

No

Ad-Soyad

Görevi

 

1

Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ

Ekip Başkanı

 

2

Dr. Öğr. Üyesi Mahir Serhan TEMİZ

Üye

 

 

3

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ ZAMBAK

Üye

 

 

AKADEMİK BİRİM ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ SORUMLUSU

No

Ad-Soyad

Görevi

 

1

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ ZAMBAK

Sorumlu

 

 

 

AKADEMİK BİRİM DERS VE SINAV PROGRAMI SORUMLUSU

No

Ad-Soyad

Görevi

 

1

Arş. Gör. Melike KALKAN

Sorumlu

 

2

Arş. Gör. Muhammed Cemil DOĞAN

Sorumlu

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU (AR-GE)

KOMİSYONU

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Prof. Dr. İncilay YURDAKUL

Başkan

2

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Özge BALTA

Üye

5

Dr. Öğr. Ayça ARSLAN

Üye

6

Arş. Gör. Melike KALKAN

Üye

7

Arş. Gör. Muhammed Cemil DOĞAN

Üye

8

Arş. Gör. Ayşenur DOĞAN

Üye

9

Dr. Adil KARAMAN

Raportör

10

Mustafa ZAMBAK

Raportör

 

                                                                                          

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU (AR-GE)

ALT KOMİSYONU

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Prof. Dr. İncilay YURDAKUL

Ekip Başkanı

2

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖZÇETİN

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Mahir Serhan TEMİZ

Üye

4

Arş. Gör. Dr. Mustafa Hayri KESİKOĞLU

Üye

5

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ ZAMBAK

Üye

 

DEĞİŞİM VE İYİLEŞTİRME EKİBİ

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Prof. Dr. İncilay YURDAKUL

Ekip Başkanı

2

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖZÇETİN

Üye

3

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Özge BALTA

Üye

5

Dr. Öğr. Üyesi Mahir Serhan TEMİZ

Üye

6

Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ

Üye

7

Dr. Öğr. Ayça ARSLAN

Üye

8

Arş. Gör. Dr. Mustafa Hayri KESİKOĞLU

Üye

9

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ ZAMBAK

Üye

10

Arş. Gör. Melike KALKAN

Üye

11

Arş. Gör. Muhammed Cemil DOĞAN

Üye

12

Arş. Gör. Ayşenur DOĞAN

Üye

13

Arş. Gör. Feyza AYDIN ÇOLAKOĞLU

Üye

 

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Komisyon Başkanı

2

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Özge BALTA

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Mahir Serhan TEMİZ

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ

Üye

5

Dr. Öğr. Ayça ARSLAN

Üye

6

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖZÇETİN

Üye

7

Arş. Gör. Dr. Mustafa Hayri KESİKOĞLU

Üye

8

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ ZAMBAK

Üye

9

Arş. Gör. Melike KALKAN

Üye

10

Arş. Gör. Muhammed Cemil DOĞAN

Üye

11

Arş. Gör. Ayşenur DOĞAN

Üye

12

Arş. Gör. Feyza AYDIN ÇOLAKOĞLU

Üye

  

KARİYER DANIŞMANI

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Özge BALTA

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ DANIŞMANI

Dr. Öğr. Üyesi Mahir Serhan TEMİZ

 

İMHA KOMİSYONU 

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Prof. Dr. İncilay YURDAKUL

Komisyon Başkanı

2

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Üye

3

Dr. Adil KARAMAN

Üye

4

Mustafa ZAMBAK

Üye

 

ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ 

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Ekip Lideri

2

Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ

Ekip Üyesi

3

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ

Ekip Üyesi

4

Dr. Adil KARAMAN

Ekip Üyesi

YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi Ayça ARSLAN

Ekip Başkanı

2

Arş. Gör. Dr. M. Hayri KESİKOĞLU

Ekip Başkan Yardımcısı

3

Arş. Gör. Muhammed Cemil DOĞAN

Yangın Söndürme Ekibi Personeli

4

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ

Yangın Söndürme Ekibi Personeli

5

Mustafa ZAMBAK

Yangın Söndürme Ekibi Personeli

 

KURTARMA EKİBİ 

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Özge BALTA

Ekip Başkanı

2

Arş. Gör. Dr. M. Hayri KESİKOĞLU

Ekip Başkan Yardımcısı

3

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖZÇETİN

Kurtarma Söndürme Ekibi Personeli

4

Arş. Gör. Melike KALKAN

Kurtarma Söndürme Ekibi Personeli

5

Berfin BALAMAN

Kurtarma Söndürme Ekibi Personeli

                                                    

İLKYARDIM EKİBİ

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ

Ekip Başkanı

2

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖZÇETİN

Ekip Başkan Yardımcısı

3

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ ZAMBAK

İlkyardım Ekibi Personeli

4

Berfin BALAMAN

İlkyardım Ekibi Personeli

 

  

 


Oluşturma: 02 Ağustos 2022