Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

2021 Program Bilgileri

Program Adı

Şehir ve Bölge Planlama

Program Türü

Lisans

Program Süresi

4 Yıl

Öğrenim Türü

Örgün

Puan Türü

Sayısal

Öğretim Elemanı Sayısı

12

Öğrenim Dili

Türkçe

Kontenjan

70+2

Hazırlık Durumu

İsteğe Bağlı

Staj Durumu

Özel Büro ve Kamu Stajı

Taban Puanı

225,162(2021)

En Düşük Başarı Sıralaması

379.991(2021)

Yüzdelik Dilim

20,33

Programa Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (OSYM) yapmış olduğu sınavı kazanmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak.

Programa Özel Koşullar

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Burs Olanakları

Fakülte Bursu

Program Kazanımları

Analitik düşünme. Tasarım ve planlama çalışmaları çerçevesinde niceliksel ve niteliksel analiz yapabilme

Eleştirel düşünme ve kavramsallaştırma yapabilme.

Planlama ve tasarım çalışmalarında seçenek kurgulayabilme, farklı kuramları ve uygulamaları dikkate alabilme, toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme, planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme.

Şehir ve Bölge Planlama mesleğini uygulayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olma, planlama ve tasarım yapabilme, meslek alanındaki geçmiş ve güncel kavramları ve meseleleri özümseyebilme, değerlendirebilme.

Şehircilik ilkeleri ve kamu yararı kavramlarını özümseme ve doğal, kültürel, mekansal ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik kavramlarını kullanarak meslek alanında uygulayabilme.

Teknolojiyi kullanabilme. Şehir ve Bölge Planlama alanıyla ilgili konulardaki güncel teknolojiyi kullanabilme.

Süreç yönetimini başarabilme. Planlama ve tasarım süreçlerinde karar verebilme, ekip çalışması yapabilme.

Etik değerlere saygı. Mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için

1) 240 AKTS kredilik (yaz stajı dahil) ders almak

2) Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki başarı ve mezuniyet ölçütlerine uygun olarak, ders müfredatında yer alan bütün zorunlu ve seçmeli derslerde başarılı olmak

3) Müfredatta yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olacak şekilde tamamlamak

4) Yurtiçi ve yurtdışı öğrenci değişim programlarından yararlanılması durumunda, ilgili programın değişim yönetmeliğindeki başarı ölçütlerini sağlamak gerekmektedir.

Yerleşke Bilgileri

https://usak.edu.tr/UsersData/ekatalog/index.html

 

 

2020 Program Bilgileri

Program Adı

Şehir ve Bölge Planlama

Program Türü

Lisans

Program Süresi

4 Yıl

Öğrenim Türü

Örgün

Puan Türü

Sayısal

Öğretim Elemanı Sayısı

12

Öğrenim Dili

Türkçe

Kontenjan

70+2

Hazırlık Durumu

İsteğe Bağlı

Staj Durumu

Özel Büro ve Kamu Stajı

Taban Puanı

236,969(2020)

En Düşük Başarı Sıralaması

494.205(2020)

Yüzdelik Dilim

20,33

Programa Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (OSYM) yapmış olduğu sınavı kazanmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak.

Programa Özel Koşullar

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Burs Olanakları

Fakülte Bursu

Program Kazanımları

Analitik düşünme. Tasarım ve planlama çalışmaları çerçevesinde niceliksel ve niteliksel analiz yapabilme

Eleştirel düşünme ve kavramsallaştırma yapabilme.

Planlama ve tasarım çalışmalarında seçenek kurgulayabilme, farklı kuramları ve uygulamaları dikkate alabilme, toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme, planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme.

Şehir ve Bölge Planlama mesleğini uygulayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olma, planlama ve tasarım yapabilme, meslek alanındaki geçmiş ve güncel kavramları ve meseleleri özümseyebilme, değerlendirebilme.

Şehircilik ilkeleri ve kamu yararı kavramlarını özümseme ve doğal, kültürel, mekansal ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik kavramlarını kullanarak meslek alanında uygulayabilme.

Teknolojiyi kullanabilme. Şehir ve Bölge Planlama alanıyla ilgili konulardaki güncel teknolojiyi kullanabilme.

Süreç yönetimini başarabilme. Planlama ve tasarım süreçlerinde karar verebilme, ekip çalışması yapabilme.

Etik değerlere saygı. Mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için

1) 240 AKTS kredilik (yaz stajı dahil) ders almak

2) Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki başarı ve mezuniyet ölçütlerine uygun olarak, ders müfredatında yer alan bütün zorunlu ve seçmeli derslerde başarılı olmak

3) Müfredatta yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olacak şekilde tamamlamak

4) Yurtiçi ve yurtdışı öğrenci değişim programlarından yararlanılması durumunda, ilgili programın değişim yönetmeliğindeki başarı ölçütlerini sağlamak gerekmektedir.

Yerleşke Bilgileri

https://usak.edu.tr/UsersData/ekatalog/index.html

 


Oluşturma: 03 Ağustos 2022