Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

KALİTE KOMİSYONU LİSTESİ

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Prof. Dr. İncilay YURDAKUL

Komisyon Başkanı

2

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖZÇETİN

Üye

4

Doç. Dr. Münevver Özge BALTA

Üye

5

Doç. Dr. Çağlar KOŞUN

Üye

6

Dr. Öğr. Üyesi Mahir Serhan TEMİZ

Üye

7

Dr. Öğr. Üyesi Suna KOŞUN

Üye

8

Öğr. Gör. Dr. Ezgi NİZAMOĞLU

Üye

9

Arş. Gör. Melike KALKAN

Üye

10

Arş. Gör. Muhammed Cemil DOĞAN

Üye

11

Arş. Gör. Feyza AYDIN ÇOLAKOĞLU

Üye

12

Aslı ÖZMUTLU (Öğrenci)

Üye

 


Oluşturma: 12 Eylül 2022