Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

BİRİM RİSK BELİRLEME GRUBU LİSTESİ

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Prof. Dr. İncilay YURDAKUL

Komisyon Başkanı

2

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Ayça ARSLAN

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi Mahir Serhan TEMİZ

Üye

5

Arş. Gör. Dr. M. Hayri KESİKOĞLU

Üye

6

Arş. Gör. Feyza AYDIN ÇOLAKOĞLU

Üye

7

Arş. Gör. Muhammed Cemil DOĞAN

Üye


Oluşturma: 12 Eylül 2022