Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

AKADEMİK BİRİM EĞİTİM KOMİSYONU

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Prof. Dr. İncilay YURDAKUL

Komisyon Başkanı

2

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Özge BALTA

Üye

5

Dr. Öğr. Üyesi Ayça ARSLAN

Üye

6

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖZÇETİN

Üye

 


Oluşturma: 12 Eylül 2022