Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

AKADEMİK BİRİM AKADEMİK DANIŞMANLIK VE MEZUN İZLEME BİRİMİ

Ad-Soyad

Görevi

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayça ARSLAN

Birim Başkanı

 

Arş. Gör. Feyza AYDIN ÇOLAKOĞLU

Üye

 

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ

Üye

 


Oluşturma: 12 Eylül 2022