Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

AKADEMİK BİRİM ÖLÇME DEĞERLENDİRME EKİBİ

Ad-Soyad

Görevi

 

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖZÇETİN

Ekip Başkanı

 

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Üye

 

Arş. Gör. Özlem KARAKUŞ ZAMBAK

Üye

 

Arş. Gör. Muhammed Cemil DOĞAN

Üye

 


Oluşturma: 12 Eylül 2022