Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU

No

Ad-Soyad

Görevi

1

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Komisyon Başkanı

2

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Özge BALTA

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Mahir Serhan TEMİZ

Üye

4

Arş. Gör. Muhammed Cemil DOĞAN

Üye


Oluşturma: 12 Eylül 2022