Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 28/03/2013 tarihli ve 374209 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30'uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nun 08/04/2013 tarihli kararı ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri bulunmaktadır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ne 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması yönündeki teklif Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında 62 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Önümüzdeki yıllarda diğer bölümlere de öğrenci alımı yapılması planlanmakta olup, bu doğrultuda, beşeri ve mekânsal altyapı oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

 

İletişim ve etkileşimdeki büyük değişiklikler ve dijital devrim, dünyamızın ve şehirlerimizin bugün karşı karşıya olduğu öngörülemeyen çevresel, ekonomik, sağlık ve sosyal zorluklarla birleştiği zaman;   Şehir ve Bölge Plancılarını geçtiğimiz on yıllarda faaliyet gösterdikleri gelenek ve temellerin çoğunu yeniden düşünmeye yönlendirmiştir.

Şehircileri, mimarları, mühendisleri, bilgisayar bilimcileri ve teknologları aynı arenada eğittiğimizde, onları bir ekipte topladığımızda kentsel ve çevreyi yeniden ve sürdürülebilir bir şekilde dönüştürme potansiyeline sahip olabiliriz.

Böylece insan merkezli ve ekolojik, akıllı tasarım ilkelerini takip ederken büyük veri ve dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla kentsel yenileşmeyi hızlandırabilecek yeni profesyoneller görebileceğiz.

Programımız iki yıla yakın pandemi döneminde yoğun bir uzaktan eğitim ve sanal ortamlara kaymış olmasına karşın uygulama ağırlıklıdır.

Eğitimimiz; bugün yüz yüze eğitim yaparak, uygulayarak öğrenme ve araştırma yoluyla tasarım metodolojisine dayanmaktadır. Öğrencilerimiz kolektif karar verme süreçleri geliştirmeye ve proje fikirlerini gerçekleştirmeye yönlendirilmektedir. Fakültemizde; öğrencilerimiz çağdaş kentsel çevrelerin artan karmaşıklığıyla yüzleşmek ve şehir plancısı olmanın geleceğini tanımlamak için gereken kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanan bir öğrenme ortamından geçmektedirler. Çağın ve ülkemizin gereksinimleri ve çözüm bekleyen kent sorunlarımız derslerimizde ele alınmaktadır. Zaman zaman yerinde gözlem yapmak için tetkik ve planlama gezileri yapılmaktadır. Dış paydaşımız olan kesimlerle iletişime geçilmektedir. Dünyada da şehir ve bölge plancıları, mimarlar, kentsel tasarımcılar şehirleri tasarlarken bazı konseptler, ilkeler, stratejiler geliştirmektedirler.

21.yüzyılın ilk on yılında şehir ve bölge plancıları sürdürülebilir şehirler tasarlamak için yeni konseptler ve stratejiler ortaya koydular. Bu on yılın sonunda ekokentler fikri, birçok Avrupa başkentinin ulaştığı veya ulaşmak üzere olduğu bir gerçeklik ve hedef haline geldi. Klasik şehir planlaması, günümüzde sürdürülebilirlik, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sosyal yönlere odaklanmıştır. Şehrin planlanması daha çok kullanıcıya ve toplulukların duygularına odaklanır. Büyük ölçekli stratejiler günümüzde insan ölçeği ve uyarlanabilirlik ile birleştirilmiştir.

Şehir ve bölge plancıları: Günümüzde yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sosyal yönlere odaklanmıştır.

Düşük hava kirliliği seviyeleri, yeşil alanlar, iyi toplu taşıma ağları, bisiklet dostu şehirler ve açık hava sporları gibi kavramlarla ilgilenmek zorunda kalmaktadır.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda dersler ve ders içerikleri ve uygulama süreçleri gerçekleştirilmektedir.

Proje ve araştırmalarımızda; Ülkemizin imza ile katıldığı Kyoto Sözleşmesi, Stockholm Sözleşmesi, Dünya Sağlık Örgütü Kriterleri ve Avrupa Birliği Komisyonları Kriterlerini öğrencilerimize mesleki anlamda ve insan ve çevre ilişkisi bağlamında ele alınmaktadır.